Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
61. „Wycena nieruchomości dla potrzeb: 1. ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości; 2. ustalenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który 2019-12-31 12:36 2020-01-15 10:30
62. Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej - podział dokumentacji projektowej na etap I i etap II oraz prowadzenie nadzoru autorskiego 2019-12-19 13:05 2020-01-09 11:00
63. Wykonanie odwodnienia ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 142 do budynku nr 86 - AP.271.75.2019 2019-11-28 10:11 2020-01-08 12:00
64. Realizacja programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierzat na terenie miasta AP.271.79.2019 2019-12-18 14:37 2019-12-31 11:00
65. Usługa ubezpieczenia Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz Samorządowych Jednostek Kultury 2019-12-04 15:41 2019-12-19 10:30
66. Zimowe i letnie utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska. AP.271.67.2019 2019-11-13 14:49 2019-12-16 12:00
67. Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem OTAGO - AP.271.76.2019 2019-11-27 15:06 2019-12-09 11:00
68. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska – etap II” – projektuj i buduj - nr sprawy AP.271.74.2019 2019-10-31 17:59 2019-12-05 12:00
69. „Zabezpieczenie ruchu drogowego - bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych i stacji pomiarowych ruchu drogowego na terenie miasta Ruda Śląska” - nr sprawy AP.271.70.2019 2019-11-05 14:59 2019-11-21 10:30
70. Remonty bieżące dróg na terenie Miasta Ruda Śląska - drogi gminne Orzegów, Chebzie (AP.271.73.2019) 2019-11-04 11:17 2019-11-20 11:00
71. Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych – EGiB, BDOT500, w ramach projektu „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto 2019-10-07 09:30 2019-11-13 11:00
72. „Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sytemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska” - nr sprawy AP.271.69.2019 2019-10-29 11:44 2019-11-08 12:30
73. Zakup paliwa do samochodów straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej (AP.271.68.2019) 2019-10-29 09:53 2019-11-08 12:00
74. Oświetlenie świąteczne Miasta Ruda Śląska w okresie świąrteczno-noworocznym 2019/2020r. AP.271.71.2019 2019-10-31 14:11 2019-11-08 11:00
75. Wyceny nieruchomości ZRID – 6 części. Numer sprawy: AP.271.64.2019 2019-10-02 13:49 2019-10-11 10:30
76. Wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla poj. samoch., przyczep, motocykli i motorowerów (zwyczajnych, tymczasowych, indywidualnych i zabytkowych) oraz kasacja zużytych tablic rejestr. dla potrzeb Wydz. Komunikacji UM Ruda Śl. AP.271.60.2019 2019-09-26 16:04 2019-10-10 12:00
77. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej – migające „kocie oczka” w każdej dzielnicy. Numer sprawy: AP.271.65.2019 2019-09-25 10:28 2019-10-10 11:00
78. Remonty bieżące dróg na terenie miasta Ruda Śląska (AP.271.59.2019) 2019-09-12 12:25 2019-10-01 11:00
79. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej – migające „kocie oczka” w każdej dzielnicy. AP.271.56.2019 2019-08-19 14:35 2019-09-06 11:00
80. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej” – Inwestor Zastępczy (nr sprawy AP.271.41.2019) 2019-07-12 10:03 2019-09-05 12:00
81. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska - AP.271.39.2019 2019-07-19 09:12 2019-08-30 11:30
82. Bieżąca, całodobowa konserwacja, eksploatacja i administracja będących własnością Miasta Ruda Śląska sieci, przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia dróg, ciągów pieszych (...) - AP.271.48.2019 2019-07-30 11:27 2019-08-30 11:00
83. Wyceny nieruchomości - 3 części. AP.271.54.2019 2019-08-22 16:23 2019-08-30 10:30
84. Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych, wdrożenie e-usług oraz przeprowadzenie szkoleń AP.271.37.2019 2019-07-11 13:08 2019-08-27 12:00
85. Zakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska komputerowych materiałów eksploatacyjnych - AP.271.51.2019 2019-08-14 15:23 2019-08-26 11:30
86. „Budowa placu zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami w Orzegowie przy ul. Fojkisa w Rudzie Śląskiej na działce o numerze geodezyjnym 1165/48” - nr sprawy AP.271.55.2019 2019-08-08 13:46 2019-08-23 10:30
87. Wycena nieruchomości - ZRID 2019-08-08 10:23 2019-08-20 11:00
88. Budowa strefy rekreacyjnej – „Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego – siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina” - AP.271.52.2019 2019-08-02 10:24 2019-08-19 10:30
89. Budowa strefy aktywności lokalnej Park Gorgol w Rudzie Śląskiej – Ruda – etap I. Numer sprawy: AP.271.49.2019 2019-07-25 16:11 2019-08-09 10:30
90. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w rejonie Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej przy ul. Jasnej” - nr sprawy AP.271.50.2019 2019-07-19 10:05 2019-08-06 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne