Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
61. Budowa łącznika pomiędzy ul. Narcyzów i Chryzantem - roboty budowlane. Znak sprawy: AP.271.12.2019 2019-03-22 13:44 2019-04-12 11:00
62. „Wycena nieruchomości dla potrzeb Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – 3 zadania” (znak sprawy AP.271.17.2019) 2019-03-28 13:16 2019-04-12 10:30
63. Najem centrali telefonicznej dla Urzędu Miasta w okresie czterech lat . AP.271.13.2019 2019-03-22 10:30 2019-04-10 11:00
64. Podziały nieruchomości, projekty podziałów nieruchomości, wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej (AP.271.15.2019) 2019-03-29 12:43 2019-04-09 11:30
65. Rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka w Rudzie Śląskiej – projektuj i buduj 2019-03-21 14:55 2019-04-09 11:00
66. Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych. AP.271.9.2019 2019-03-19 15:38 2019-03-29 10:30
67. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska. Znak sprawy: AP.271.8.2019 2019-02-05 11:13 2019-03-20 12:00
68. Eksploatację przystanków i wysepek przystankowych na terenie Miasta Ruda Śląska – 2 zadania” 2019-03-01 10:38 2019-03-12 11:00
69. Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – remont boisk przy ZSP 6 przy ul. Wawrzyna Kałusa 4 (AP.271.5.2019) 2019-02-14 16:11 2019-03-07 12:00
70. Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - remont boisk przy ZSP 2 przy ul. Glinianej 2. Znak sprawy: AP.271.2.2019 2019-02-07 16:26 2019-03-04 12:30
71. Zakup oprogramowania oraz sprzetu komputerowego - 3 zadania 2019-02-20 13:32 2019-03-01 11:00
72. "Wyceny nieruchomości" - AP.271.4.2019 2019-02-12 15:20 2019-02-22 10:30
73. Oznakowanie poziome sieci drogowej Miasta Ruda Śląska. AP.271.3.2019 2019-02-04 10:38 2019-02-21 11:00
74. Wycena nieruchomości (2 zadania) AP.271.1.2019 2019-02-05 14:00 2019-02-15 10:30
75. Podziały nieruchomości, projekty podziałów nieruchomości, wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej 2019-01-16 11:00 2019-01-25 10:30
76. Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda Śląska 2018-12-20 15:58 2019-01-09 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne