Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Skwer przy ul. Solidarności w Halembie- miejsce spotkań i integracji AP.271.58.2020 2020-08-06 13:30 2020-08-21 11:00
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – etap IV cz. 3 AP.271.57.2020 2020-07-30 14:32 2020-08-19 12:00
3. Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z instalacją oddymiania budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej - etap I - nr sprawy AP.271.59.2020 2020-08-03 13:50 2020-08-18 12:00
4. Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu: „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska”. Znak sprawy: 2020-07-30 15:07 2020-08-10 13:00
5. Halembska strefa aktywności fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 ul. Ks. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej - etap II 2020-07-23 10:12 2020-08-10 12:30
6. „Budowa placu zabaw: Linowy zawrót głowy – duża tyrolka, piramida i trampoliny w strefie aktywności na oś. Bykowina” – nr sprawy AP.271.36.2020 2020-07-23 09:47 2020-08-10 12:00
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – etap IV cz. 2. Numer sprawy: AP.271.55.2020 2020-07-17 09:10 2020-08-05 12:00
8. Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z instalacją oddymiania budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej- etap I – nr sprawy AP.271.53.2020 2020-07-10 12:45 2020-07-27 11:00
9. Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta i dróg 2020-07-01 15:16 2020-07-13 11:00
10. Wyceny nieruchomości - 5 zadań. AP.271.50.2020 2020-07-02 11:11 2020-07-13 10:00
11. Modernizacja budynku wraz z poprawą standardu użytkowania ZS-2 przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej - etap 1. AP.271.48.2020 2020-06-18 15:43 2020-07-06 12:00
12. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do szkół Miasta Ruda Śląska - Zdalna Szkoła +” - nr sprawy AP.271.51.2020 2020-06-23 13:28 2020-07-06 11:00
13. Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida 10 do wymogów przepisów ppoż. AP.271.49.2020 2020-06-04 10:40 2020-06-24 11:00
14. Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14A w Rudzie Śląskiej - dyrekcja MOSiR. AP.271.41.2020 2020-06-02 13:44 2020-06-22 12:00
15. Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego wraz z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego w pasie drogowym dróg publicznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta i dróg 2020-06-05 11:29 2020-06-22 11:00
16. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego AP.271.43.2020 2020-06-03 14:11 2020-06-19 10:30
17. Podział nieruchomości przy ul. Dworcowej, podział i wznowienie granic nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej, wznowienie granic nieruchomości położonych przy ul. Polnej, Nowoka, Żymły, Młyńskiej AP.271.45.2020 2020-06-03 10:35 2020-06-15 11:00
18. Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Numer sprawy: AP.271.29.2020 2020-05-07 14:11 2020-06-10 11:00
19. Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu: "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług (...)" Numer sprawy: AP.271.47.2020 2020-05-29 14:15 2020-06-09 11:00
20. Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 11 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bielszowickiej 108 do wymogów przepisów ppoż. AP.271.46.2020 (powtórzony) 2020-05-20 15:16 2020-06-04 11:00
21. Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej AP.271.40.2020 2020-05-21 13:26 2020-06-03 12:00
22. Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych BDSOG AP.271.42.2020 2020-05-22 09:52 2020-06-03 11:00
23. Wyceny nieruchomości - 2 zadania. 2020-05-19 14:55 2020-05-29 11:00
24. Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 6 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej 8 do wymogów przepisów ppoż. 2020-05-12 12:44 2020-05-29 10:30
25. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - IV etap AP.271.30.2020 2020-05-04 15:29 2020-05-26 11:00
26. „Podziały nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicach Kłodnickiej i Tunkla 147A oraz wznowienie i wskazanie granic nieruchomości położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 18” - ne sprawy AP.271.38.2020 2020-05-13 08:49 2020-05-22 11:00
27. Budowa drogi pożarowej dla obsługi budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gwareckiej 2 w Rudzie Śląskiej - etap II, III. Znak sprawy: AP.271.31.2020 2020-05-04 14:49 2020-05-22 10:30
28. Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 20 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wyzwolenia 11 do wymogów przepisów ppoż. Numer sprawy: AP.271.34.2020 2020-04-30 09:11 2020-05-18 12:00
29. Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - przebudowa i zagospodarowanie ciągu kominikacyjnego wzdłuż ul. Niedurnego. AP.271.22.2020 2020-04-21 13:25 2020-05-13 12:00
30. „Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej wraz z budynkiem, ogrodzeniem i innymi urządzeniami” – nr sprawy AP.271.37.2020 2020-05-04 12:29 2020-05-12 10:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne