Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej. (...). Numer sprawy: AP.271.92.2020 2020-11-23 15:17 2020-12-14 11:00
2. Zakup paliwa do samochodów służbowych Strazy Miejskiej w Rudzie Śląskiej. AP.271.99.2020 2020-12-01 14:30 2020-12-09 11:00
3. Zabezpieczenie ruchu drogowego - bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych, aktywnych bezpiecznych przejść dla pieszych i stacji pomiarowych ruchu drogowego na terenie Miasta Ruda Śląska - AP.271.96.2020 2020-11-20 13:34 2020-12-08 11:00
4. „Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14A w Rudzie Śląskiej – dyrekcja MOSiR” – nr sprawy AP.271.93.2020 2020-11-10 16:46 2020-11-27 11:00
5. Remonty terenów gminnych niebędących drogami publicznymi ani wewnetrznymi. AP.271.88.2020 2020-11-05 17:12 2020-11-23 12:00
6. Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarzadzania miastem „Otago” – nr sprawy AP.271.91.2020 2020-11-12 14:44 2020-11-20 12:00
7. Zakup oraz dostarczenie odnowienia subskrypcji systemu pocztowego oraz bramy internetowej - powtórzony. AP.271.94.2020 2020-11-12 14:13 2020-11-20 10:30
8. Zakup paliwa do samochodów służbowych Strazy Miejskiej w Rudzie Śląsakiej. AP.271.89.2020 2020-11-05 15:56 2020-11-19 12:30
9. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (...) oraz kasacja zużytych tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska AP.271.90.2020 2020-11-06 15:37 2020-11-18 11:00
10. „Usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów” – roboty budowlane nr sprawy AP.271.82.2020 2020-10-21 17:11 2020-11-06 09:30
11. Zakup oraz dostarczenie odnowienia subskrypcji systemu pocztowego oraz bramy internetowej. AP.271.87.2020 2020-10-27 17:08 2020-11-05 09:30
12. Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 7. AP.271.61.2020 2020-09-16 14:11 2020-11-04 11:30
13. Zakup i dostawa komputerów 2020-10-20 14:32 2020-10-28 12:00
14. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska 2020-09-25 09:28 2020-10-27 11:00
15. Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska - AP.271.81.2020 2020-10-08 17:39 2020-10-23 11:00
16. Remont części budynku przy ulicy Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej - Miejski Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 2020-10-02 12:00 2020-10-19 10:00
17. Bieżące zabezpieczenie ruchu drogowego - 3 zadania. AP.271.78.2020 2020-09-24 12:34 2020-10-12 11:00
18. „Radosny Plac Zabaw” przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy MP-4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej – wymiana ogrodzenia terenu. Numer sprawy: AP.271.79.2020 2020-09-24 15:33 2020-10-09 12:00
19. Wyceny nieruchomości - 7 zadań. AP.271.80.2020 2020-09-30 10:24 2020-10-09 11:00
20. Wykonanie robót budowlanych dla zadania ”Ścieżka Aktywizacyjna – miejsce aktywnego spędzania czasu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej. AP.271.76.2020 2020-09-16 13:28 2020-10-05 11:00
21. Zakup i dostawa serwera wraz z dedykowanym oprogramowaniem systemowym 2020-09-15 09:41 2020-10-05 10:30
22. Odwodnienie w rejonie budynku przy ul. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej - AP.271.77.2020 2020-09-17 15:00 2020-10-02 12:00
23. Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Planty Kochłowice 2.0 – miejsce integracji rudzian w rejonie skweru przy ul. Do Dworca i ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej w Rudzie Śląskiej” AP.271.75.2020 2020-09-15 15:21 2020-10-01 12:00
24. Przebudowa części budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 20a w Rudzie Śląskiej - Miejski Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 2020-09-14 10:25 2020-09-29 11:00
25. Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z instalacją oddymiania budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej- etap I AP.271.73.2020 2020-09-07 12:07 2020-09-25 11:00
26. „Przebudowa dróg gruntowych – Rozbudowa ulicy Piernikarczyka wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej” – roboty budowlane nr sprawy AP.271.66.2020 2020-09-04 12:58 2020-09-23 10:30
27. RADOSNY PLAC ZABAW, przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy MP4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej. AP.271.70.2020 2020-09-01 14:17 2020-09-16 12:00
28. Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną przy budynku SP-40 im. Karola Goduli na ul. Joanny 13 AP.271.69.2020 2020-08-28 10:58 2020-09-14 12:00
29. Wyceny - 10 zadań. AP.271.65.2020 2020-09-01 14:53 2020-09-14 10:00
30. Zakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska komputerowych materiałów eksploatacyjnych 2020-08-24 12:47 2020-09-09 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne