Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
31. Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 24 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Lexa 14 do wymogów przepisów ppoż - nr sprawy AP.272.32.2020 2020-04-21 15:11 2020-05-08 11:00
32. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy SP 6 w Rudzie Śląskiej – remont boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i badmintona” - nr sprawy AP.271.28.2020 2020-04-21 14:12 2020-05-08 10:30
33. Budowa szybu windowego wraz z przebudową klatki schodowej i dachu w budynku szkoły przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej. AP.271.26.2020 2020-04-02 09:49 2020-05-05 11:00
34. Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych - Dokumentacja PZGiK - powtórzony. Oznaczenie postępowania: AP.271.27.2020 2020-04-17 14:16 2020-04-29 12:00
35. Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie Miasta Ruda Śląska będących własnością: 1. Gminy Miasta Ruda Śląska, 2. Skarbu Państwa. Numer sprawy: 2020-04-10 12:06 2020-04-22 11:00
36. Podział oraz projekt podziału nieruchomości połozonych w Rudzie Śląskiej - nr sprawy AP.271.24.2020 2020-04-10 10:39 2020-04-22 10:30
37. Wyposażenie do pracowni informatycznych, budowlanej oraz energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej. AP.271.16.2020 2020-03-19 15:17 2020-04-21 12:00
38. Wyposażenie do pracowni energetyki odnawialnej i klimatyzacji w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej. AP.271.18.2020 2020-04-02 11:23 2020-04-20 12:00
39. Modernizacja infrastruktury sportowej przy ZSO nr 4 w Rudzie Śląskiej - budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki. AP.271.23.2020 2020-03-30 12:22 2020-04-17 11:00
40. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Numer sprawy: AP.271.10.2020 2020-03-17 14:48 2020-04-17 10:30
41. Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej wraz z budynkiem, ogrodzeniem i innymi urządzeniami 2020-03-20 12:58 2020-04-10 10:30
42. Wycena nieruchomości ZRID 2020-03-18 10:40 2020-04-03 11:00
43. Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu: „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” - AP.271.13.2020 2020-03-18 13:13 2020-03-31 12:30
44. Modernizacja infrastruktury sportowej przy SP nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej. AP.271.19.2020 2020-03-12 15:31 2020-03-31 11:00
45. Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych - Dokumentacja PZGiK. Oznaczenie postępowania: AP.271.14.2020 2020-03-18 13:22 2020-03-30 12:00
46. „Budowa szybu windowego wraz z przebudową klatki schodowej i dachu w budynku szkoły przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej” - nr sprawy AP.271.12.2020 2020-03-10 13:05 2020-03-27 10:30
47. „Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 27 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zamenhofa 12 do wymogów przepisów ppoż.” - nr sprawy AP.271.15.2020 2020-03-11 10:45 2020-03-26 11:00
48. Dostosowanie oddziału przedszkolnego ustytuowanego w SP nr 11 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bielszowickiej 108 do wymogów przepisów ppoż - AP.271.11.2020 2020-03-04 15:38 2020-03-20 10:30
49. "Wyceny nieruchomości" - nr sprawy AP.271.9.2020 2020-02-25 14:16 2020-03-06 11:00
50. „Podział, projekt podziału oraz wznowienia i wskazania granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej” - nr sprawy AP.271.8.2020 2020-02-25 15:14 2020-03-06 10:30
51. Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników (w tym schodów), ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta Ruda Śląska - AP.271.84.2019 2020-02-03 09:56 2020-03-05 11:30
52. Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku podziału nieruchomości. AP.271.7.2020 2020-02-20 13:04 2020-03-03 12:00
53. Budowa instalacji solarnych - "dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta - etap II" AP.271.4.2020 2020-01-27 14:20 2020-02-20 11:00
54. Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych. AP.271.5.2020 2020-02-10 14:54 2020-02-19 11:00
55. Wyceny nieruchomości - 10 części. Numer sprawy: AP.271.6.2020 2020-02-07 13:36 2020-02-18 10:30
56. Podziały nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienie granic nieruchomości AP.271.1.2020 2020-01-31 12:31 2020-02-12 12:00
57. „Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda Śląska” - nr sprawy AP.272.2.2020 2020-01-20 14:59 2020-01-29 12:30
58. Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śl. – podział dokumentacji projektowej na etap I i II oraz prowadzenie nadzoru autorskiego - powtórzony 2020-01-16 16:04 2020-01-29 12:00
59. Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu: „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” 2020-01-16 17:47 2020-01-27 11:30
60. Projekty podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej oraz wznowienie granic - AP.271.81.2019 2019-12-30 10:22 2020-01-15 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne