progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-09-26

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Tomasz Wieczorek

Tel.:

e-mail: t.wieczorek@ruda-sl.pl

Wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla poj. samoch., przyczep, motocykli i motorowerów (zwyczajnych, tymczasowych, indywidualnych i zabytkowych) oraz kasacja zużytych tablic rejestr. dla potrzeb Wydz. Komunikacji UM Ruda Śl. AP.271.60.2019

PROCEEDINGS NO Z12/2573

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: AP.271.60.2019

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli i motorowerów (zwyczajnych, tymczasowych, indywidualnych i zabytkowych) oraz kasacja zużytych tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...