progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-08-22

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Anna Bokisz

Tel.:

e-mail: a.bokisz@ruda-sl.pl

Wyceny nieruchomości - 3 części. AP.271.54.2019

PROCEEDINGS NO Z21/2571

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: AP.271.54.2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Wyceny nieruchomości – 3 części. Zakres zamówienia obejmuje 3 części, tj.: Część 1: Wycena nieruchomości zainwestowanej boiskiem do koszykówki ul. Jesionowa; Część 2: Wycena nieruchomości zabudowanej ul. Gen. J. Hallera 14a i 16b; Część 3: Wycena nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Strumykowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...