progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-25

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Anna Bokisz

Tel.:

e-mail: a.bokisz@ruda-sl.pl

Budowa strefy aktywności lokalnej Park Gorgol w Rudzie Śląskiej – Ruda – etap I. Numer sprawy: AP.271.49.2019

PROCEEDINGS NO Z19/2571

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: AP.271.49.2019

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa strefy aktywności lokalnej Park Gorgol w Rudzie Śląskiej – Ruda – etap I. Zakres zadania obejmuje m.in.: - wymianę nawierzchni ścieżek z kostki betonowej z podziałem na spacerowe, dla rolek, hulajnóg, biegnącej po obwodzie Parku wraz z nawierzchnią pod grill i tor z kapsli wraz z zabezpieczeniem skarpy; - grill ogólnodostępny wraz ze stołami i ławkami; - stół do tenisa stołowego; - stół do gry w szachy; - stół do gry w piłkarzyki; - mini tor do gry w kapsle; - stojaki na rowery; - kosze na śmieci. oraz wymiana nawierzchni ścieżek z kostki betonowej biegnącej poprzecznie do Parku (zakres wskazany w dokumentacji która obejmuje II etap). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...