progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-19

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Anna Płachta

Tel.:

e-mail: a.plachta@ruda-sl.pl

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w rejonie Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej przy ul. Jasnej” - nr sprawy AP.271.50.2019

PROCEEDINGS NO Z12/2570

Purchasing mode:

Signature of the case: AP.271.50.2019

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Zakres opracowania dotyczy wykonania projektu budowlanego a następnie na jego podstawie wybudowania toru rowerowego typu „Singletrack” na terenie Miasta Ruda Śląska zlokalizowanego przy ul. Jasnej na dz. nr 4109/546


Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego;

- uzgodnienie i zatwierdzenie projektu u Zamawiającego;

- budowa toru rowerowego

Szczegóły zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).


Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...