progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-18

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Marta Paprocka

Tel.:

e-mail: m.paprocka@ruda-sl.pl

Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej - AP.271.47.2019

PROCEEDINGS NO Z15/2572

Purchasing mode:

Signature of the case: AP.271.47.2019

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Modernizacji cmentarza komunalnego przy ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej.

Zakres prac do wykonania:

- wymiana bramy głównej na cmentarzu,

- wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową gr 8 cm,

- usunięcie istniejących klombów,

- wymiana ujęcia wody, praca

- wykonanie zagród śmietnikowych,

- montaż 2 tablic ogłoszeniowych,

- montaż koszy na śmieci,

- wykonanie nasadzeń drzew w ilości 2 sztuk,

- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku,

- zabezpieczenie przyległych grobów w obrębie inwestycji na czas trwania realizacji zadania,

- wywóz i utylizacja gruzu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ

Zakres robót nieobjęty przedmiotowym postępowaniem:

- roboty związane z remontem tablic pamiątkowych i krzyża wraz z przyległym terenem (skarpa naprzeciwko bramy wjazdowej).


Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...