progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-11

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Tomasz Wieczorek

Tel.:

e-mail: t.wieczorek@ruda-sl.pl

Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych, wdrożenie e-usług oraz przeprowadzenie szkoleń AP.271.37.2019

PROCEEDINGS NO Z9/2573

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: AP.271.37.2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest: "Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych, wdrożenie e-usług oraz przeprowadzenie szkoleń".

Realizacja zamówienia obejmuje:
1. Dokonanie modernizacji i rozbudowy środowiska technologii informatyczno-komputerowych poprzez wdrożenie Systemu Geodezyjno-Kartograficznego Biura Geodety Miasta Ruda Śląska w celu osiągnięcia poziomu technologicznego, w którym środowisko zapewniać będzie bieżące prowadzenie i obsługę geodezyjnych baz danych zgodnie z wymogami prawa wraz z rozszerzeniem klasy geoportal zintegrowanym z mechanizmami ePUAP/SEKAP;
2. Przeszkolenie poszczególnych grup operatorów środowiska Systemu Geodezyjno-Kartograficznego Biura Geodety Miasta Ruda Śląska związane z odbsługą funkcji i utrzymaniem całego środowiska i jego poszczególnych modułów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4-4c do SIWZ.
Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...