progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-04

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Urszula Losa

Tel.:

e-mail: u.losa@ruda-sl.pl

Budowa placu zabaw - Strefa aktywności "Mrówcza Górka" przy ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej. (AP.271.45.2019)

PROCEEDINGS NO Z11/2568

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: AP.271.45.2019

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Zakres robót budowlanych został przedstawiony w dokumentacji budowlano-wykonawczej z wyłączeniem urządzenia U2 i obejmuje:

- montaż sprzętu zabawowego:

* kombinowany system zabawowy składający się z siatek, drążków, słupków, ścianki wspinaczkowej, worka treningowego -1 szt,

* urządzenie kołyszące – wahadło dwuramienne z możliwością ruchu w trzech płaszczyznach- 1 szt,

* karuzela - 1 szt,

- niwelację terenu i wykonanie podłoża bezpiecznego dla ww. sprzętu zabawowego;

- montaż: koszy na śmieci – 3 szt., ławek – 5 szt. , regulaminu – 1 szt., stojaka na rowery 1 szt.;

- montaż ogrodzenia terenu placu zabaw;

- odtworzenie trawnika metodą siewu,

- wykonanie dojścia do palcu zabaw

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...