progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-11-05

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Anna Płachta

Tel.:

e-mail: a.plachta@ruda-sl.pl

„Zabezpieczenie ruchu drogowego - bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych i stacji pomiarowych ruchu drogowego na terenie miasta Ruda Śląska” - nr sprawy AP.271.70.2019

PROCEEDINGS NO Z16/2570

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: AP.271.70.2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:


Zakres przedmiotowy umowy obejmuje sygnalizacje świetlne, systemy parkingowe oraz urządzenia telematyki na obszarze zawartym w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska:

- sygnalizacje świetlne stałoczasowe na skrzyżowaniach dróg - 4 szt.

- sygnalizacje świetlne akomodacyjne na skrzyżowaniach dróg - 10 szt.

- sygnalizacje świetlne na przejściach dla pieszych - 9 szt.

- sygnalizacje ostrzegawcze - 5 szt.

- system parkingowy - 1 szt.

- urządzenia telematyki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...