progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-11-04

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Urszula Losa

Tel.:

e-mail: u.losa@ruda-sl.pl

Remonty bieżące dróg na terenie Miasta Ruda Śląska - drogi gminne Orzegów, Chebzie (AP.271.73.2019)

PROCEEDINGS NO Z17/2568

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: AP.271.73.2019

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Zakres prac obejmuje w szczególności: 1.Nawierzchnie asfaltowe - -remonty i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników betonem asfaltowym – warstwa ścieralna, -remonty i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników betonem asfaltowym – warstwa wiążąca, -uszczelnienie 1 mb połączenia nawierzchni asfaltem, -frezowanie 1 m² nawierzchni asfaltowej o grubości 1 cm 2.Podbudowy. 3.Nawierzchnie z kształtek i płyt betonowych. 4.Inne roboty w pasie drogowym. 5.Wymiana, regulacja krawężników, obrzeży. 6.Regulacja, montaż urządzeń uzbrojenia podziemnego.
Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...