progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-10-29

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Anna Płachta

Tel.:

e-mail: a.plachta@ruda-sl.pl

„Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sytemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska” - nr sprawy AP.271.69.2019

PROCEEDINGS NO Z14/2570

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: AP.271.69.2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest:

- bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska.
tj. serwerów, monitorów, kamer (już działających jak również dokupionych w trakcie trwania umowy),serwisu sieci i osprzętu,

- zapewnienie zasilania do kamer,

- świadczenie usług transmisji danych IP w oparciu o infrastrukturę światłowodową Wykonawcy pomiędzy punktami kamerowymi a centrum monitorowania dla potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 4 do SIWZ.


Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...