progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-10-07

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

Tax ID [tax identification number]: 641-10-05-769

Contact person:

Anna Bokisz

Tel.:

e-mail: a.bokisz@ruda-sl.pl

Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych – EGiB, BDOT500, w ramach projektu „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto

PROCEEDINGS NO Z24/2571

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: AP.271.61.2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych – EGiB, BDOT500, w ramach projektu „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska”.
Zamówienie obejmuje 2 części, tj.
Część 1: modernizacja bazy danych EGiB;
Część 2: modernizacja bazy danych BDOT500.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...